Hjälp med stresshantering, enskilt och i grupp, samt systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Jag erbjuder även föreläsningar, kurser och workshops.

Malin Rosenqvist, licensierad stresscoach och andningsinstruktör

 

Kontakt och bokning
0709-62 58 92
malinrosenqvist@lugnatankar.se

Vill finnas tillgänglig och svarar så fort som möjligt.
Välkommen att höra av dig!

Besöksadress
Tar emot i min lägenhet på Ulfsparregatan, Lunden.
Vid behov även i samtalsrum centralt i Göteborg.

Besökstider
Tisdag 15.00-19.00 · Torsdag 09.00-19.00 · Lördag 11.00-15.00